Cari Blog Ini

Sabtu, 23 Februari 2013

Ini dia......BIODATA IBLIS

BIODATA IBLIS

Bismillaahirrahmaanirrahiim;

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman; "Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali Iblis. Ia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Rabb-nya. Patutkah kamu mengambil ia dan turanan-turunannya sebagai pemimpin selain daripada-Ku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti (dari Allah) bagi orang-orang yang zhalim." (Qs. al-Kahfi {18}:50).

Nama : IBLIS.
Gelar : Laknatullah 'Alaihi (semoga Allah melaknatnya).
Lahir : Sebelum manusia diciptakan.
Tempat Tinggal : Toilet dan rumah yang tidak disebut nama Allah ketika memasukinya.

Singgasana : Di atas air.
Rumah Masa Depan : Neraka Jahanam.
Agama : Kafir.
Jabatan : Pimpinan orang-orang sesat yang dimurkai Allah.
Masa Jabatan : Hingga hari Kiamat.
Karyawan : Setan, Jin dan Setan Manusia.
Partnership : Orang yang diam dari kebenaran.
Agen : Dukun dan Paranormal.
Musuh : Kaum Muslimin.
Pacar : Para wanita yang hobi telanjang dan pamer aurat.
Keluarga : Para Thaghut.
Cita-cita : Ingin membuat semua manusia kafir.
Motto : Kemunafikan adalah akhlak yang paling utama.
Hobbi : Menyesatkan manusia hingga sejauh-jauhnya.

Lukisan Kesayangan : Tattoo.
Mata pencaharian : Mencari harta yang haram.
Makanan favorit : Bangkai manusia (ghibah).
Tempat favorit : Tempat-tempat najis dan maksiat.
Tempat yang dibenci : Majlis ilmu dan temat-tempat ketaatan.
Alat komunikasi : Ghibah (menggunjing), namimah (adu domba), dan dusta.

Jurus Andalan :
1. Memoles kebathilan
2. Menamakan Maksiat dengan nama yang indah
3. Menamakan Ketaatan dengan nama yang tidak disukai
4. Masuk melalui pintu yang disukai manusia
5. Menyesatkan manusia secara bertahap
6. Menghalang-halangi manusia dari kebenaran
7. Berlagak sebagai penasihat

Kelemahan :
1. Tidak berkutik di hadapan orang yang ikhlas
2. kewalahan menghadapi orang yang berilmu
3. Lari dari suara adzan
4. Lari dari rumah yang dibacakan al-Baqarah
5. Menyingkir dari orang yang berdzikir kepada Allah
6. Menangis ketika melihat orang bersujud kepada Allah.

Maka apakah pantas kamu mematuhi perintah makhluk terlaknat itu, yang menghendaki kamu juga menjadi ingkar sebagaimana dirinya..!? Na'udzubillah tsumma na;udzubillaah...!!!

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman; "Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (Adam), lalu Kami bentuk tubuhmu, kemudian Kami katakan kepada para malaikat: "Bersujudlah kamu kepada Adam", maka merekapun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman: "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) di waktu Aku menyuruhmu?" Menjawab iblis "Saya lebih baik daripadanya: Engkau ciptakan saya dari api sedang dia Engkau ciptakan dari tanah." Allah berfirman: "Turunlah kamu dari surga itu; karena kamu sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina." Iblis menjawab: "Beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan." Allah berfirman: "Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh." Iblis menjawab: "Karena Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat). Allah berfirman: "Keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barangsiapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar Aku akan mengisi neraka Jahannam dengan kamu semuanya." (Qs. al-A'raaf {7}:11-18).

Subhanallah, Mahamutlak Allah dengan segala ketentuan-Nya.